Lista kontrolna dla dostępnych stron internetowych

To nie jest wersja finalna lista kontrolnej.

  • [ ] Zadbać o odpowiedni kontrast miedzy tekstem a tłem (5:1).
  • [ ] Istotne grafiki koniecznie powinny mieć tekst alternatywny. Czysto dekoracyjne ilustracje powinny mieć pusty atrybut alt lub być tłem (background-image). Opis tekstowy pownienien być uzależnony od kontekstu danego obrazu.
  • [ ] Fokus powinien być dobrze widoczny.
  • [ ] Zachowana poprawna struktura nagłówków (nie pomijać poziomów nagłówków). [#1]
  • [ ] Opisowe odnośniki.
  • [ ] Link przenoszący bezpośrednio do głównej treści strony.
  • [ ] Tytuły stron muszą być unikalne w obrębie witryny. Preferowanym formatem tytułu jest: [nazwa podstrony] [separator] [nazwa witryny], ponieważ czytnik ekranowy przeczyta najpierw nazwę podstrony, ważniejszą część, a później całą resztę.

i wiele innych.


  1. Poziomy nagłówków nie odnoszą się do rozmiaru tekstu na stronie, a oznaczają hierarchie zawartości. Ważne jest to dlatego, że nagłówki są, jak badania pokazują, preferowaną metodą nawigacji użytkowników czytników ekranowych.